Leksykon miejscowości

Baranów

Baranów jest wsią gminną w powiecie grodziskim. Wraz z okolicznymi wioskami tworzy gminę o powierzchni 75 km2. zamieszkaną przez ok. 4 800 osób. 92% powierzchni gminy to grunty rolne. Odległosć od Warszawy ok. 45 km. Dojazd trasą poznańską do Błonia…
Więcej

Żyrardów

Żyrardów jest miastem powiatowym w którym mieszka 45 tys. ludzi. Istnienie i rozwój miasta wiązał się z rozwojem przemysłu lniarskiego. Nawet nazwa pochodzi od pierwszego dyrektora fabryki lnu ? Filipa de Girard?a. Miasto jakkolwiek zawdzięczające swoje powstanie przemysłowi, realizowane było…
Więcej

Tarczyn

Tarczyn należy do najstraszych osad na Mazowszu. Prawa miejskie otrzymał w 1353 r. W 1869 r. podobnie jak 50% miast na Mazowszu utracił je na mocy ukazu carskiego w odwet za udział w powstaniu styczniowym. Miasteczko ma swoją bardzo ciekawą…
Więcej

Słubica

Rozległy teren położony po południowej stronie trasy katowickiej i osady Grzymek. Wyróżniają się skupiska zabudowy: Słubica Dobra, Słubica Wies, Słubica A i B. W pobliżu drogi asfaltowej odchodzącej od trasy katowickiej jest szkoła. Przy drodze asfaltowej są przystanki autobusowe. Na…
Więcej

Radonie

Wies położona w odległosci 4 km na południe od Grodziska Maz. lasy, łąki i meandrująca rzeczka Mrowna, wygodny dojazd do miasta zarówno własnym samochodem, jak i autobusem miejskim (przystanek przy szosie), stanowią o atrakcyjnosci tego terenu. Buduje się dużu nowych…
Więcej

Gmina Puszcza Mariańska

Gmina Puszcza Mariańska (powiat Żyrardowski) – 8,3 tys. mieszkańców ma pow. 14,2 tys. ha. 50% tej powierzchni znajduje się w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. To warunkuje kierunki rozwoju gminy, rozwój agroturystyki, rekreacji i różnych form wypoczynku, zagospodarowywanie malowniczych terenów o dużych…
Więcej

Owczarnia

Owczarnia administracyjnie należy do gminy Brwinów. Oddziela ją jednak od niej miasto – ogród Podkowa Leśna. Bliskość Podkowy Leśnej (Owczarnia przylega do jej południowo-zachodnich granic) ma wpływ na obecny rozwój tej miejscowości. Współcześnie powstająca zabudowa nawiązuje swoimi założeniami do zasad…
Więcej