18. Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki – 2 działki budowlane

Rmapka

Rmapka

2 działki budowlane obok siebie, o powierzchniach 1700 i 1300 m2. Razem tworzą trzytysięczną działkę w kształcie trapezu prostokątnego (wymiary: 63X41X49X86 m). Obie działki porośnięte są brzeziną. Obie w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe. Obszar na którym zlokalizowane są działki na rysunku planu zaznaczony jest jako 24M. Na terenach oznaczonych tym symbolem  plan ustala zachowanie 70 % powierzchni biologicznie czynnej. Przeznaczeniem  podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  do wysokości  10 m. Przeznaczeniem uzupełniającym  – zabudowa gospodarcza związana z funkcją  mieszkaniową – obiekty i urządzenia komunikacji, infrastruktury technicznej dla potrzeb działki,  lub potrzeb lokalnych. Plan dopuszcza lokalizację nieuciążliwych usług towarzyszących i miejsca pracy właściciela działki. Na działce  o pow. 1700 m2 jest fragment stanowiska archeologicznego. Przed inwestycją nalezy wykonać badanie wg wskazań zapisanych w tekście planu w § 11. Działki polozone są przy ulicy gruntowej połączone w niedużej odległości z ulicą asfaltową. Maja dostęp do mediów – elektryczność, wodociąg, gazociąg w przygotowaniu jest budowa kanalizacji.  Najchętniej sprzedaż obu działek naraz… ale możliwe jest także rozważenie sprzedaży pojedynczej każdej działki z osobna.  Cena 100 zł/m2Rmapka 40_42 40_42D 40_42A 40_42R