Archiwum: Styczeń 2017

Zimowy rynek nieruchomości

3. stycznia 2017 r. Na rynku nieruchomości flauta. Tak przeważnie bywa w miesiącach zimowych szczególnie na przełomie roku. Jesienią dobrze sprzedawały się mieszkania. Nie miało to jednak jakiegoś większego wpływu na ceny. Wzrost cen, który w takich sytuacjach jest normą,…
Więcej

12. Komorów, Działka

prusa1

Piękna działka w rezydencjonalnej części miasta ogrodu Komorowa. Powierzchnia 1110 m2. Dostęp do wszystkich mediów: elektryczność, wodociąg, gaz, kanalizacja i telekomunikacja. Dla terenu na którym zlokalizowana jest działka jest aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. „Gabaryty zabudowy:- Maksymalna wysokość zabudowy…
Więcej

11. Podkowa Leśna, Działka

iwaszkiewicza4

Działka leśna z prawem zabudowy. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. (…) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,20 ; Maksymalna wysokość  zabudowy – 10 m, zgodnie z ustaleniami paragrafu  47 punkt 1. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 80 % z zastrzeżeniem paragrafu 51,…
Więcej