Owczarnia

Owczarnia administracyjnie należy do gminy Brwinów. Oddziela ją jednak od niej miasto – ogród Podkowa Leśna. Bliskość Podkowy Leśnej (Owczarnia przylega do jej południowo-zachodnich granic) ma wpływ na obecny rozwój tej miejscowości. Współcześnie powstająca zabudowa nawiązuje swoimi założeniami do zasad jakie obowiązują w Podkowie. Nowo powstające działki muszą być swoim metrażem zbliżone do 2500 m2, istnieją także ograniczenia dotyczące wyłączeń z powierzchni biologicznie czynnej. Miejscowość znajduje się w obrębie strefy Krajobrazu Chronionego. Z opracowania  Pana Dariusz Baranowskiego dowiadujemy się o historii tej miejscowości : Owczarnia od zarania swych dziejów związana jest z blisko położonym majątkiem ziemskim zwanym „Książenice”, założonym już w XVII wieku przez Ojców Jezuitów z nadania królewskiego. Na rozległym terenie powstałym z wyrębu lasów prowadzili oni dobrze prosperujące gospodarstwa rolno – hodowlane, do których sprowadzili z Podhala owce. Zachęcał ich do tego Książę Józef Poniatowski, który często odwiedzał te okolice i polował na zwierzynę w lasach Młochowskich. Owczarnia była pierwotnie takim właśnie gospodarstwem hodowlanym, wypasającym owce na połoninach leśnych. Stąd też wywodzi się nazwa dzisiejszej wsi – Owczarnia. Minęło wiele lat zanim z małej kolonii, potem osiedla pełniącego służebną rolę wobec majątku „Książenice” rozwinęła się Owczarnia w dzisiejszą wieś, liczącą ponad 1000 mieszkańców. Mieszkają i pracują tu ludzie, którzy przybyli z odległych stron kraju – z ziemi Krakowskiej, Kieleckiej czy Mazowieckiej. Sięgając do najstarszych dokumentów z tego terenu – spisów, metryk, z relacji najstarszych obywateli należy stwierdzić, że już od wieku XVIII spotyka się te same nazwiska: Kucharskich, Pokropków, Rutkowskich, Sandomierskich, Pływaczeskich, Janczaków, Miszczaków i Struzików.