O firmie Ziemowit

Informacja o firmie

Nazwa w CEIDG:  ZIEMOWIT – Jadwiga Piwońska

Jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą  z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Legitymuję się  tytułem magistra  administracji uzyskanym na:  Uniwersytet  Warszawski, specjalizacja –  prawo administracyjne i rozwój lokalny.  A także ukończyłam studia podyplomowe  z wyceny nieruchomości – Politechnika Warszawska, wydział Inżynierii Lądowej.

Ponadto posiadam Certyfikat Europejskiej Akademii Nieruchomości.

Wykonywaniem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zajmuję się  od 2000 r. W listopadzie 2001 r zdałam egzamin państwowy i otrzymałam świadectwo nadania Licencji Zawodowej Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 2171

 

„Art. 179a. Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą
z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Art. 179b. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających
do zawarcia przez inne osoby umów:
1) nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
2) nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

3) najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części;
4) innych niż określone w pkt 1–3, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części.”; (Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw)

Dodaj komentarz